کیر کوچک در بین مردان فارس باعث هجوم زنان فارس به کشورهای همسایه


Persians got small penises


مجلۀ سلامتی مردان می نویسد
تحقیقات 18 ماهه بر روی ده ها هزار زن فارس در ترکیه و دبی نشان می دهد که اعتیاد شدید به مواد مخدر و فرهنگ لواط در بین مردان فارس از یک طرف و داشتن کیر کوچک هم از طرف دیگر باعث هجوم زنان فارس به ترکیه و به کشورهای عربی، خصوصاٌ به دبی میشود تا برای اولین بار بفهمند که کیر یعنی چه.
.......................